Tulokset toisesta yleisestä keskustelusta

Kirjoittanut Quintus 2016-04-10.
Suomentanut xet7.

Yhteenveto toisesta TSC yleisestä keskustelusta.

Eilen, suuri osa TSC kehitystiimiä tapasi IRCissä pitääkseen toisen yleisen keskustelun (alkuperäinen aikataulu). Tässä artikkelissa esitän lyhyesti mitä keskusteltiin, mitä päätettiin, ja mitä ei päätetty.

Ensiksi, tässä on (ankkuroitu) linkki täydellisiin keskustelulokeihin, jotta voit lukea, mitä tarkalleen ottaen tapahtui, jos haluat.

Äänestyssääntöjen muutokset

Tiimi äänesti seuraavasta muutosehdotuksesta:

                 Art. 1

§2(2) on muutettu muotoon “Äänestys edellyttää, että kaksi kolmasosaa
tiimin jäsenistä äänestää uuden henkilön lisäämistä tiimiin.”.

§3(1)(Nr.3)(toinen lause) muutetaan muotoon “Tämä edellyttää kahden
kolmasosan enemmistön niiltä jotka äänestää, ja ehdokas poistettavaksi
ei saa osallistua äänestykseen.”

Pykälässä §20 sanat “tiimin jäsenistä” korvataan sanoilla “kaikista
olemassaolevista tiimin jäsenistä”.

                 Art. 2

Uusi §5a tuodaan §5 jälkeen kuulumaan seuraavasti:

§5a IRC äänestämisen ilmoitus

(1) Äänestyksiin jotka pidetään IRCissä — poikkeuksena § 5(2)(Nr.3) — on
riittävä ilmoittaa kaikki saatavilla oelvat äänestysvaihtoehdot IRCissä
ennen äänien ottamista.

(2) Jos vähintään kolme tiimin jäsentä on saatavilla IRCissä eivätkä
vain idlaa, on mahdollista luopua kahden viikon valmistelu välistä ja
äänestää välittömästi. Luopuminen edellyttää, että kaikki ei-idlaavat
tiimin jäsenet chathuoneessa ovat samaa mieltä siitä.

(3) Jokainen tiimin jäsen voi riitauttaa äänestyksen joka on tehty
ehtojen mukaisesti (2) edellä ennenkuin kaksi viikkoa on kulunut
lähestymällä projektin vetäjää vastaavasti. Jos äänestys on
riitautettu, se käsitellään samalla tavalla kuin jos se
epäonnistui (§12).

                 Art. 3

Nämä muutokset tulevat voimaan heti äänestyksen tulosten julkistamisen
jälkeen, kun on äänestetty niiden hyväksymisestä.

Mitkä tahansa meneillään olevat äänestykset, hetkellä jolla nämä muutokset
tulevat voimaan, siirretään muuttuneeseen versioon säännöistä eivätkä
säily vanhassa versiossa.

8 tiimin jäsentä oli oikeuttettu äänestämään, 7 osallistui ja äänestivät sen puolesta. Siten vaadittu 2/3 enemmistö saavutettiin, ja muutokset ovat voimassa nyt.

Vastikään laadittu äänestyssäännöt asiakirja on saatavilla verkossa asiakirja repossa nyt.

Tiimiin lisäykset

Uusien sääntöjen mukaisesti, tiimi jatkoi äänestäen lisätäänkö kirbyfan ja skarfester tiimiin. Molemmat äänestykset onnistuivat. Joten nyt, kahden täytyy vain hyväksyä heidän jäsenyytensä GitHubissa.

Vianseuranta ohjelmisto

Sen jälkeen melko pitkä keskustelu, kaikki tiimin jäsenet päättivät hyväksyä valita Redmine tulevaisuuden vianseurantajärjestelmäksi koska siinä on paljon mukavia ja hyödyllisiä ominaisuuksia (kuten erityisesti riippuvuudet tehtävien välillä metatietoina hyödyllisillä yhteenvedoilla vanhemmista tiketeistä). Lisäksi, se on kirjoitettu Rubyllä, jonka useimmat meistä toteaa mukavaksi kieleksi, jotta voimme korjata asioita Redminessä jotka ovat meille epämukavia.

Käännös ohjelmisto

Tämä ikivihreä keskustelun aihe oli tarkoitus selvittää kerralla yleisessä keskustelussa, mutta näin ei tapahtunut. Vaikkakin olemme äänistäneet kahdesti aiheesta, ei voittavaa vaihtoehtoa voitu määrittää – kaksi vaihtoehtoa saivat aina saman verran ääniä. Kuten kohta §12 on äänestyssäännöissä, tämä tarkoittaa, että äänestys on epäonnistunut ja ei ole sitovaa tulosta, ja aiheesta voidaan äänestää uudelleen.

Äänestyksen epäonnistuminen, jonka voi näytävästi nähdä chattilokeista, oli todennäköisesti seurausta vähäisestä osallistumisesta, vain 62,5% tiimin jäsenistä, eli 5 tiimin jäsentä, ja yksi heistä äänesti tyhjää. Se määritettiin että meidän tarvitsee toistaa äänestys postituslistalla.

Kohde ikäryhmä, tarina, jne.

Toinen aihe, jota emme pystyneet päättämään, oli kohde ikäryhmä ja tarinan pääpiirteet. Todettiin, että tätä keskustelua ei voida saattaa päätökseen ilman että keskusteluun osallistuu myös Bugsbane, joka ei ollut saatavilla yleisessä keskustelussa eikä tavoitettu sähköpostitse, mutta joka on projektin johtava artisti ja jonka täytyy esittää puheenvuoronsa tästä aiheesta. Silti havaittiin mielenkiintoisia seikkoja, jotka kannattaa lukea chattilogeista. Tätä aihetta varten myös toimitettiin aiemmin useita asiakirjoja (myös tarina ehdotuksia). Koska ei ollut päätöksiä, näillä asiakirjoilla voi olla arvoa ajatellen jatkotyötä, ja niihin viitataan tässä:

Tämän seurauksena olemme lykänneet aiheiden 6-10 aikataulua.

Elämä-energia järjestelmä

Onnistuneempi keskustelu syntyi aiheen ympärille elämä energiasta ja sen osallistumisesta pelin mekaniikkaan. Keskustelu hyötyi ajatuksista jotka esitti kirbyfan ja Luiji, jotka jäivät paitsi kaikesta edellisestä mutta onnistuivat liittymään kanavalle tämän aiheen aikana.

Yhtämielisesti todettiin, että nykyinen yhden/kahden osuman + elämät + tallennukset + pelin loppu järjestelmä on korvattava Rayman-tyylillä, joka tarkoittaa, että pelaajalle annetaan jonkin verran osumapisteitä (HP, Hit points). Tasoilla tulee olemaan tarkastuspisteet jaettu oikein (tehtävä tasosuunnittelijoille), ja kun pelaajan HP vajoaa arvoon 0, hän palautuu viimeiselle tarkastuspisteelle jonka hän on läpäissyt. Tässä järjestelmässä, ei ole manuaalista tallentamista, ei elämiä, eikä pelin loppumista. Se ei kärsi ongelmasta rajattomat pisteet (tämä tallentuu) toistuvasti hyppäämällä armeijan päälle ja on loogisesti oikein rakennettavissa, eli ei ole kilpailua eri tavoista tallentaa tai ladata pelin edistymiskohtaa.

Se määritettiin edelleen, että lisävoimia ei menetetä ensimmäisestä osumasta jonka pelaaja saa, mutta ei ole ollut jatkopäätöksiä milloin tarkalleen ottaen tämä tapahtuu sen sijaan.

Rayman-tyylinen edistymis järjestelmä todettiin hyväksi tasapainoksi sen välillä että ei ole kuolon kuoppia ollenkaan, ja että on liikaa niitä osana hankalia hyppy osioita, jotka voi aiheuttaa turhautumista pelaajan puolella. Näin pystymme pitämään kuolon kuopat, koska niillä on yksinkertaisesti vaikutus asettaa pelaajan HP:ksi 0, joka tarkoittaa hänen lähettämistä viimeiselle tarkistuspisteelle. Keskustelu siitä mihin taso suunnittelijoiden tarvitsee laittaa uudelleenpelaamis pisteiden syvyyksissä on täten vanhentunut nyt.

CEGUI vastaan SFGUI

Tämä oli viimeinen aihe aikataulusta, ja suhteessa työhön jonka Quintus on jo laittanut CEGUI porttaukseen, päätettiin meidän jatkavan CEGUIlla. SFGUIta mainittiin myös kehitettävän yhä voimakkaasti, joka ei sovellu meidän peliimme, jota tarvitsee vakaan APIn jota vasten kehittää.

Johtopäätös

Jälleen kerran, yleinen keskustelu onnistui saamaan suurimman osan TSC tiimistä IRC kanavalle, jonka avulla on mahdollista puhua ihmisille joita tavallisesti näkee vain vianseurannassa tai foorumilla. Tiimi kasvoi 2 jäsenellä, ja päätettiin valita Redmine vianseuranta järjestelmäksemme tulevaisuudessa. Päätöksiä ei tehty tarina aiheesta, mutta elämä ja energia järjestelmä oli lopulta määritetty käyttämään Rayman-tyyppistä mallia ilman elämiä, pelin loppumisia, ja manuaalista tallentamista.